Mapy geodezyjne

Czytanie i tworzenie map geodezyjnych

Choć może myślimy o Ziemi jako jednolitej, gładkiej kuli ziemskiej, w rzeczywistości jej kształt i powierzchnia są dość skomplikowane. Mapy geodezyjne czyli złożoność ta stanowi wyzwanie przy próbie określenia szerokości, długości, czy wzniesienia danego punktu na powierzchni Ziemi. Elementy te są częścią nauki jaką jest geodezja.

Umiejętność czytania i korzystania z różnych map jest kluczową umiejętnością w geodezji. Mapy geodezyjne stanowią usystematyzowanie i zorganizowanie informacji o punktach znajdujących się na powierzchni ziemi i nie tylko. Geodeci rozpoczynają pracę z mapą w dużej skali w celu stworzyć właściwy plan płaszczyzny krajobrazu. Następnie geodeta określa potrzebę konkretnych projektów, aby móc wykonać dla nich odpowiednią mapę geodezyjną.

Mapy geodezyjne zwane inaczej mapami sytuacyjno-wysokościowymi są tworzone na potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe różnego rodzaju inwestycji. Ich powstawanie obejmuje szczegółowe badanie lub przegląd, jak przez zbieranie informacji poprzez obserwacje, pomiary w terenie, ankiety lub badania instrumentów prawnych, i analizę danych uwierzytelniających planowanie, projektowanie oraz ustanowienie granic własności.

Mapy geodezyjne Bielsko

Firma Unigeo oferuje kompleksową obsługę inwestycji, w tym sporządzanie map geodezyjnych. Podczas pomiarów specjaliści firmy wykorzystują doskonały sprzęt i programy przestrzeni CAD. Wykonywane mapy geodezyjne zawsze sporządzane są w formie tradycyjnej i cyfrowej. Tworzenie map do celów projektowych w postaci numerycznej jest bardzo komfortowe dla architektów i projektantów, otrzymujących gotowy podkład mapowy w formacie przestrzeni CAD( rdl, dxf, dwg, dgn ). Taka mapa geodezyjna dostarczana jest do klienta w pliku oraz wersji klasycznej na kalce lub papierze. W razie potrzeby UNIGEO wykona również kalibrację rastrów i wektoryzację map geodezyjnych.

Firma wykonuje zlecenia w całym województwie śląskim i małopolskim. Przede wszystkim: w powiecie bielskim, pszczyńskim, cieszyńskim, żywieckim, jak również w powiecie nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim, limanowskim. Szczegółową ofertę znajdą Państwo na www.unigeo.pl

Historia geodezji humorystycznym okiem ekspertów z NASA: